Anna Bolena, tussen Henry, Jane en Percy en tussen Rossini, Wagner en Verdi

Tekst: Neil van der Linden

Anna Bolena uit 1830 was het eerste grote succes op het operapodium van de op dat moment 33-jarige Donizetti, waarmee hij zich kon meten met Rossini en Bellini. Het is onderdeel van drie (niet als een geheel bedoelde) opera’s die zich rond koningin Elisabeth de Eerste, Anna Bolena (de moeder van Elisabeth), Maria Stuarda en Roberto Devereux afspelen, en die als trilogie zullen worden opgevoerd bij De Nederlandse Opera

Het is lang geleden in de voorgeschiedenis van De Nederlandse Opera dat er een Donizetti-opera is opgevoerd en het is de eerste keer dat Anna Bolena op het repertoire werd gezet

Dat ligt er misschien aan dat het werk moeilijk op de juiste manier te bezetten is en dat het hele belcanto-genre niet een grote favoriet is in het ‘regie-theater’. Met al die lange aria’s, die deels bedoeld zijn om de virtuositeit van zangers uit te laten komen, is het moeilijk deze opera’s geloofwaardig te maken. Toch is regisseur Jetske Mijnssen daar wel in geslaagd.

Anne Boleyn was de tweede echtgenoot van Hendrik VIII. In september 1533 schonk zij het leven aan de latere koningin Elizabeth I van Engeland. In de daaropvolgende drie jaar had zij ten minste drie miskramen en Hendrik was van mening dat er een vloek op dit huwelijk rustte. (Tegenwoordig veronderstelt men zonder dat daar overigens bewijzen voor zijn dat Anna resusnegatief was en Hendrik -positief. Bij deze combinatie verloopt de eerste zwangerschap normaal maar door opgebouwde antistoffen eindigen latere zwangerschappen dan wat vaker in miskramen of vroeggeboorten.)

In mei 1536 werd Anna gearresteerd en overgebracht naar de Tower of London op beschuldiging van overspel, waaronder incest en hekserij. Haar vijf zogenaamde minnaars werden onthoofd en zij zelf twee dagen later. De vermeende minnaars werden door Donizetti samengevoegd tot Anna’s broer George Boleyn, de hof-musicus Mark Smeton en Riccardo Percy, de vroegere verloofde van Anna die in werkelijkheid Henry Percy heette. Mark Smeton was van de vijf de enige die bekende dat hij een minnaar van Anna Boleyn was geweest.

De historische Mark Smeton (van Vlaamse komaf; Franco-Vlaamse musici waren in de 15e en 16e eeuw overal in Europa geliefd als hof-musicus) kreeg in Donizetti’s opera een Cherubino- tot en met Octavian-achtige Hosenrolle, en in de opera is hij inderdaad – heimelijk – verliefd is op Anna. Naar verluidt bekende hij na foltering. We zien hem in deze enscenering dan ook strompelend en bebloed opkomen nadat hij kennelijk bekend heeft. Dat hij de enige was die bekende kan liggen aan het feit dat de andere verdachten van adel waren en in het Engeland van Hendrik VIII de adel niet aan martelingen mocht worden blootgesteld.

De historische eerdere verloofde van Anna, Henry Percy, was in werkelijkheid niet bij dit vermoedelijk door Hendrik opgezette complot betrokken en werd anders dan zijn evenknie in deze opera Riccardo niet door Hendrik geëxecuteerd. Hij werd, anders dan de gewoonte was, niet met de hakbijl onthoofd, maar door een voor de gelegenheid overgekomen beul uit Calais, waar de Franse gewoonte werd gebruikt: onthoofding met het zwaard.

Hendrik de Achtste trouwde vervolgens met Jane Seymour, al een tijd maîtresse van de koning en voorheen hofdame en vertrouwelinge van Anne.

Net zo belangwekkend als het opvoeren van Donizetti’s ‘Tudor-trilogie’ is dat De Nederlandse Opera meteen na Anna Bolena nog een baanbrekend vroeg-achttiende-eeuws werk programmeert: komende juni krijgen we Von Webers Der Freischütz uit 1821. Het is in alle opzichten duidelijk dat Donizetti de weg plaveide voor Verdi; bij hele stukken in Anna Bolena kun je zo Il Trovatore, La Traviata en Don Carlo door-neuriën. Ook wordt gezegd dat Von Weber de weg plaveide voor Wagners magisch-mythologische verhaaltrant.

Het is algemeen bekend dat Wagner bewondering had voor Donizetti. Zo maakte hij een instrumentale bewerking van een deel uit Donizetti’s La Favorita. Maar belangrijker nog: klinken in de grote massascenes uit Tannhäuser en Lohengrin niet de grote finales in de verschillende scenes zoals we die bij Donizetti (en natuurlijk Meyerbeer) terugvinden. En nog belangrijker: is de dramaturgie van Tristan und Isolde, het reduceren van de complexe historische verhaallijnen tot een luttel aantal relationele verhoudingen en die vervolgens muzikaal uitbenen, misschien schatplichtig aan wat Donizetti met name in de eerste helft van de tweede akte van Anna Bolena deed?    

Donizetti en zijn librettist hadden net zomin als Wagner echte interesse in de historische figuren, maar projecteerden op hun personages hun visie op onze menselijke drijfveren, waarbij Wagner in vergelijking met Donizetti gebruik maakt van gemiddeld dertig jaar meer voortschrijdend inzicht over achterliggende menselijk drijfveren, en van voortschrijdend muzikaal vernuft om die uit te beelden.

Interessant is dat Donizetti tegen de historische opinie in eigenlijk ook sympathie wil wekken voor Hendrik de Achtste, als slachtoffer van personen die hopen dankzij hem aanzien en macht te verwerven, waaronder dus ook Anna. Nou ja, dat komt dan dramatisch ook beter uit. Daarmee is Anna Bolena in elk geval geen opera van sjabloon-personages. Dat komt in de regie van Jetske Mijnssen dan ook sterk naar voren. Ze concentreert zich karakterologisch op de vierhoek Anna, Hendrik alias Enrique, Riccardo Percy en Jane (Giovanna) Seymour, vertrouweling en tegelijk rivale van Anna.    

Het koor treedt volgens de partituur op allerlei momenten op die in principe de intimiteit van scenes zouden kunnen verstoren. Misschien hadden Donizetti en librettist de functie van het koor in het antieke Griekse drama voor ogen, en de tekst van het koor zou je vaak ook kunnen zien als de stem des volks, de volksopinie, die het hare dacht over wat er zich aan het hof afspeelde. Want ja, in veel opzichten is dit ook een politieke opera, over feodale willekeur en autocratische verhoudingen.

Tegelijkertijd wilde Donizetti met het koor het spektakelelement optimaliseren. Resultaat is dus dat het geregeld eigenlijk in de weg zit. Maar daar heeft Mijnssen vaak vernuftige oplossingen voor gevonden, bijvoorbeeld door ze buiten het toneel te laten optreden, of ze juist uitdrukkelijk in de weg te laten zitten, soms zelfs zwijgend, bijvoorbeeld in een prachtige scène die eigenlijk over de intieme wederwaardigheden tussen Henry en Anna gaat, waarbij het koor over de volle breedte van het toneel zwijgend met de rug naar het publiek zit, met de witte pruiken op die de Engelse rechterlijke macht nog steeds draagt. Hoe onpartijdig de rechterlijke macht ook zou moeten zijn, uiteindelijk liet het zich meeslepen in de intriges van het hof.

Mijnssen legt aldus een sterk accent op de opera als psychologisch drama en slaagt daar prachtig in. Daarmee kun je dan meteen verhullen dat een belcanto-opera eigenlijk een categorie zangers verlangt die tegenwoordig eigenlijk niet eens beschikbaar is, en anders ook onbetaalbaar. De schaduw van de Maria Callas categorie blijft bijna als een vloek aan dit soort opera’s kleven.

Niet dat de cast zich niet uitstekend van haar taak kwijt. Zeker in deze opzet is Marina Rebeka een overtuigende Anna, dramatisch, en ook vocaaltechnisch kan ze alle noten aan. Misschien krijgt ze in de loop van de uitvoeringen net dat overwicht over de partituur die haar ook muzikaal volledig overtuigend maken.

Raffaella Lupinacci als Giovanna Seymour drukt met gemak vocaal en theatraal alle aspecten van haar rol uit. Je gelooft in haar ambivalentie. De rol van Enrico is eigenlijk wat kleurloos geschreven en Adrian Sâmpetrean laat dat eigenlijk zo. Waardoor de rol van Lord Riccardo Percy meer ruimte krijgt; Ismael Jordi is een prima spinto-tenor, die opgewassen zou zijn tegen Verdi’s tenorrollen in Rigoletto en Il Trovatore. Als belcanto-tenor, wat bij Donizetti ook een vereiste is, liet hij af en toe een steek vallen. Dat werd gecompenseerd door de bravoure die hij dramatisch in de rol legde. Acterende is hij een onstuimige Percy, die echter ook zichtbaar met Anna mee lijdt. 

De beklemmende sfeer aan het hof wordt fraai weergegeven door het decor van verschuivende wanden die alleen in de scene waarin de vijf mannen worden terechtgesteld even een blik op de buitenwereld werpen, op een mistig vaal beschenen executieterrein. Zelfs aan het eind van Anna’s waanzinsscene, als haar onthoofding spoedig gaat plaats vinden, zien we haar omsloten door loodrecht oprijzende paleiswanden. De stilering van het decor en ook de costumering zijn meer in de stijl van de vroege negentiende eeuw, de tijd van de totstandkoming van de opera, net voor de aanvang van het Victorianisme, de tijd waarin Romantische pathos botste met steil moralisme.  

In de wisselwerking zoals die in deze vormgeving is weergegeven tussen Anna en Seymour moest ik ook geregeld denken aan het prachtige The Favourite, het weergaloze kostuumdrama van Yorgos Lanthimos over een even ongelukkige vroeg achttiende-eeuwse Britse Koningin Anne en haar jonge vertrouwelinge, geliefde en uiteindelijk Nemesis Abigail Masham, in de film fenomenaal vormgegeven door Olivia Colman en Emma Stone, aan wie respectievelijk Marina Rebeka en Raffaella Lupinacci absoluut herinneren.

 

Een niet door Donizetti en zijn librettist voorgeschreven hoofdrol is in deze voorstelling weggelegd voor de jonge prinses en latere koningin Elisabeth I, die historisch inderdaad de dochter van Anna Bolena is, al kan Elisabeth tijdens het leven van Anna gezien de korte duur van diens voortijdig beëindigde huwelijk, iets meer dan drie jaar, niet de leeftijd hebben bereikt die de in deze enscenering ten tonele gevoerde Elisabeth heeft, zo ongeveer tien jaar.

Maar het gaat om het idee, de omstandigheden waarin de toekomstige vorstin opgroeide en de wetenschap die zij later moet hebben gehad. Misschien wordt dat verbeeld in de poppen die de jonge Elisabeth meedraagt, waarin we Anna, Henry en Jane herkennen. Het is interessant dat Shakespeare in zijn laatste koningsdrama, Henry the Eighth, Elisabeth, die ten tijde van Shakespeare regeerde, als een blijde geboorte toont, zonder veel ruimte te geven aan Anna Boleyn als personage. Meer details zouden misschien pijnlijk zijn geweest.

Al zien we in deze enscenering Elisabeth vooral in de buurt van haar vader, in een hartverscheurende laatste scene met de jonge prinses, voordat Anna alleen in waanzin achterblijft, het kind op de moeder afrennen.  Ook het kind lijkt waanzinnig.

Overigens: of Anna in deze enscenering echt waanzinnig is, dan wel diep aangeslagen een uiteindelijk min of meer een pre-Wagneriaanse Liebestod sterft, wordt in het midden gelaten. In een hoek van de paleiszaal blijft ze als een hoopje wanhoop achter.

Marina Rebeka zingt ‘Al dolce guidami’

Helaas werd de orkestbegeleiding ontsierd door herhaaldelijke intonatieproblemen met name bij de hoorns, en ook incidenteel bij een hobo. Misschien heeft het Nederlands Kamerorkest de muziek onderschat. Instrumentaal is de muziek veel kleurlozer dan die van Rossini, laat staan die van Von Weber in de Wolfsschlucht-scène uit Der Freischütz. Maar de uitvoering mag wel kloppen. Aan de dirigent lag het waarschijnlijk niet, want die wist de zangers redelijk bij elkaar te houden en de geregeld gecompliceerde Mozartiaanse tot en met Verdiaanse ensemblepassages.  

Muzikale leiding  Enrique Mazzola
Nederlands Kamerorkest, koor van de Nederlandse opera.
Regie  Jetske Mijnssen
Decorontwerp  Ben Baur
Dramaturgie  Luc Joosten
Enrico VIII  Adrian Sâmpetrean
Anna Bolena  Marina Rebeka
Giovanna Seymour  Raffaella Lupinacci
Lord Riccardo Percy  Ismael Jordi
Lord Rochefort  Frederik Bergman
Smeton  Cecilia Molinari
Signor Hervey  Ian Matthew Castro
Foto’s: © Ben van Duin

Jetske Mijnssen over Anna Bolena:

hVg

12 comments

 1. Ook in de landelijke dagbladen zijn de recensenten zeer enthousiast over deze productie. Ik verheug me op de uitvoering van morgenavond. Hopelijk is het kamerorkest dan beter op dreef. Deze opera beleefde al in 1844 zijn Nederlandse première bij de Koninklijke Franse Opera in Den Haag. Natuurlijk gezongen in het Frans. De laatste uitvoering was concertant in de Zaterdag Matinee in 1990 met Nelly Miricioiu in de titelrol. In 1980 was er nog een semi professionele uitvoering in de Stadsschouwburg van Velsen. Ook in de bioscoop hebben we prachtige uitvoeringen van deze opera beleefd in de MET in HD uitzendingen. Anna Netrebko zong toen de hoofdrol.

  Geliked door 1 persoon

 2. Dank. Ik heb de dagbladen nog niet gezien. Ik ben benieuwd. Het programmaboek van de Opera vermeldt wel die uitvoering in Velsen maar die andere uitvoeringen niet.

  Geliked door 1 persoon

  1. Het zou iets Verdiaanser mogen zijn, denk je? Dit kamerorkest begeleidde ook Don Giovanni eerder dit seizoen en toen klonk het vol genoeg. Donizetti schrijft dunner voor orkest dan Mozart, zou ik denken. Maar inderdaad, het was nu wel wat iel.

   Geliked door 1 persoon

 3. heb gisterv de voorstelling gezien erg van genoten vooral de beide dames sopraan en mezzo de stemmen vloeide heel mooi samen wat geschreven is over orkest niets van gemerkt .
  lang geleden zo een avond. Ben blij woensdag de 18de weer te kunnen gaan

  Geliked door 1 persoon

 4. Het zal wel aan mij gelegen hebben maar ik verliet gisteren de zaal enigszins teleurgesteld. Misschien waren mijn verwachtingen te hoog gespannen of was ik niet helemaal in de stemming. De voorstelling kwam voor mij niet echt van de grond. De vonk wilde niet overspringen. Er werd fraai gezongen. De regie was doordacht. De decors, belichting en kostuums smaakvol.Het orkest speelde redelijk. De hoorns gingen weer de mist in aan het begin van de tweede akte. De dirigent probeerde soms de ensembles in een te strak ritmisch keurslijf te dwingen. De tempi waren soms aan de extreme kant. Daar kan het allemaal niet aan gelegen hebben. Zelfs de beroemde laatste twintig minuten met het recitatief waarin haar snel wisselende stemming tot uitdrukking komt gevolgd door een melodie ingeleid door de althobo en gevolgd door ” Home, sweet home” en de beruchte cabaletta. Ze lieten me koud. Ik had geen medelijden met Anna. Het slot was uitermate teleurstellend. Geen hoge C. Staat niet in de partituur maar veel van haar voorgangers zongen hem wel. Geen beul die met een zwaard op Anna staat te wachten. Dat was in de MET productie beter opgelost. Hier gooide Anna zichzelf tegen een dichte deur. Een slappe oplossing vooral als je eerst gruwelijk gemartelde medeveroordeelden laat zien. De regisseuse had zich hier en daar door de Netflix serie The Crown en de film The Queen laten inspireren. Het beroemde edelhert The Monarch of the Glen werd hier zelfs het paleis binnengezeuld. Het hart werd vervolgens door Henderik VIII vakkundig verwijderd en aan Anna aangeboden of liever gezegd opgedrongen. Mijn hart was er al van het begin niet bij.

  Geliked door 1 persoon

 5. Ik was uiteraard blij eindelijk weer eens een Donizetti te kunnen zien! Het orkest liet wel erg veel steekjes vallen maar ik vond het niet te iel: zo’n Italiaans operaorkest is eigenlijk een uitvergrote gitaar. Donizetti buldert niet. Echt geroerd werd ook ik niet, daarvoor was alles een beetje te opgelegd. En, Neil, vroeg 18de eeuw? Je bedoelt vroeg 19de eeuw!

  Geliked door 1 persoon

 6. Ik ben net (15 mei) geweest en vond het werkelijk fantastisch. Fantastische stemmen en vandaag was het orkest in ieder geval goed op dreef. Dirigent hield het orkest waar het moest goed terug, maar liet het ook mooi fel spelen. Voor mij klonk het orkest echt niet te iel voor dit repertoire. Ik verheug me al op komend jaar!

  Geliked door 1 persoon

 7. Gisterenmiddag de laatste voorstelling bezocht en zelden heb ik het theater verlaten in zo’n diepe ontgoocheling. Laat ik beginnen met de zangers waarbij geen van de hoofdpersonages opgewassen was tegen de eisen die aan hun partijen worden gesteld. Mw. Rebeka is helaas niet volledig uitgerust om de rol van Anna puur technisch overtuigend te zingen, de stem klinkt achter in de keel, zij kan geen echte nuances aanbrengen, haar messa di voce is rudimentair en trillers schitteren door afwezigheid. Haar hoge Es aan het slot klinkt wel overtuigend maar dit staat niet in de partituur. Percy is een verdienstelijke comprimario die totaal niet opgewassen is tegen de eisen die de komponist stelt, zijn hoogte klinkt geforceerd en kleurloos. Van Giovanna had ik meer substantie verwacht, haar midden en laagte zijn wollig en missen projectie waardoor de duetten met vooral Enrico de nodige spanning missen. Deze laatstgenoemde is helaas provinciaal gecast zowel stimmlich als personage. Beste in dit kleurloos pakket is Smeaton. De regie en decors zijn te somber waardoor verveling optreedt zeker na de pauze en die idiote balletten aan het begin zijn uiterst irritant. En wie bedenkt het om in de slotscène de drie solisten en het koor achter de coulissen te plaatsen? Je hoort ze eenvoudigweg niet in de zaal terwijl de banda wel achter de coulissen moet klinken en niet uit de orkesbak. Overigens, waar slaan de zg commedia dell’arte figuren op aan het slot?? Grootse ramp voor mij was de dirigent, zelden zo’n bloedeloze irritante en saaie lezing van deze partituur gehoord zonder enige spanning. Konden ze werkelijk geen betere vinden? Als dit het ‘clubje’ wordt voor de overige teee opera’s van Donizetti dan haak ik nu reeds af.

  Geliked door 1 persoon

 8. Dank. De dirigent werd in het algemeen in de pers bejubeld, maar daarmee was ik het niet eens. Ik vond hem kleurloos en bij de premiere ging er bij de hoorns en hobos geregeld iets mis. Ik vond Enrico ook nogal vlak en Percy hoewel hij stoer overkwam in middenregisters niet geschikt voor coloraturen. Ik was bij het schrijven van mijn recensie Smeton vergeten; de zangeres zal ook een goede Cherubino zijn.

  Geliked door 1 persoon

  1. Ik vraag mij af wat ‘men’ hier in NL weet van dirigenten voor dit repertoire waar een perfecte symbiose van stem en orkest een absolute vereiste is en blijft. Ik luister nu naar de opname van Elena Suliotis olv Silvio Varviso en zij met alle tekortkomingen maakt van Anna een mens van vlees en bloed ondersteund door een dirigent waar de vonken er van af spatten en zo hoort het!

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s