Hafiz

Persian poems about the pleasures of wine, set to music by a Czech Jew.

Ulmaan MatuszekThe

Persian poet Hafiz has also influenced many westerners. His ghazels (short poems mainly about love and wine) were the inspiration for Goethe’s ‘West-Östlicher Divan’. But many composers have also set his poems to music, including Karol Szymanowski and Victor Ullmann.

Ullmann composed his Liederbuch des Hafis in 1940. The wonderfully light-footed, humorous and lyrical songs are a feast for the ear and would make a very pleasant extension of the song repertoire. It is therefore impossible for me to understand why they are not sung more frequently. After all, Ullmann is one of the greatest composers of the twentieth century and he is no longer that unknown, is he?

In 1942 Ullmann was deported to Terezín (Theresienstadt). There he wrote many of his most important works, including his String Quartet No. 3 and the opera Der Kaiser von Atlantis. The songs Der Mensch und sein Tag op. 47 and the Drei Chinesische Lieder (Three Chinese Songs) also date from this period.

The Czech baritone Petr Matuszek has a very beautiful and warm timbre, he sings intelligibly and with much feeling. His repertoire is very broad: besides Schubert, Schumann, Brahms and Zelenka (!) he also sings many contemporary compositions. Moreover, he has recorded almost all the songs of the ‘Theresienstadt composers’.

He is excellently accompanied by Aleš Kanka on the piano and in the song ‘Herbst’ (here incorrectly added to the cycle Der Mensch und sein Tag) he is assisted by a string trio.


Victor Ullmann
Songs
Petr Matuszek baritone
Aleš Kanka piano, Pavel Eret violin, Libor Kanka viola, Vladan Kocí cello
Supraphon SU 3284-2 231

Translated with http://www.DeepL.com/Translator

Perzische gedichten over de geneugten van de wijn, door een Tsjechische Jood op muziek gezet

Ulmaan Matuszek

De Perzische dichter Hafiz heeft ook behoorlijk veel westerlingen beïnvloed. Zijn ghazels (korte gedichten die voornamelijk over liefde en wijn gaan) waren de inspiratiebron voor Goethe’s  West-östlichen Divan. Maar ook veel componisten hebben zijn gedichten op muziek gezet, onder anderen Karol Szymanowski en Victor Ullmann.

Ullmann componeerde zijn Liederbuch des Hafis in 1940. De heerlijk lichtvoetige, humoristische en lyrische liederen zijn een lust voor het oor en zouden een zeer aangename uitbreiding van het liedrepertoire kunnen zijn. Het kan bij mij dan ook niet in waarom ze niet vaker gezongen worden. Ullmann is tenslotte één van de grootste componisten van de twintigste eeuw en zo onbekend is hij toch ook niet meer?

In 1942 werd Ullmann naar Terezín (Theresienstadt) gedeporteerd. Hij schreef er veel van zijn belangrijkste werken, o.a. zijn derde strijkkwartet en de opera Der Kaiser von Atlantis. Uit die tijd stammen ook de liederen Der Mensch und sein Tag op.47 en de Drei Chinesische Lieder.

De Tsjechische bariton Petr Matuszek beschikt over een zeer fraai en warm timbre, hij zingt verstaanbaar en met veel gevoel. Zijn repertoire is zeer gevarieerd: behalve Schubert, Schumann, Brahms en Zelenka (!) zingt hij ook veel hedendaagse composities. Bovendien heeft hij zowat alle liederen van de ‘Theresienstadt componisten’ opgenomen.

Hij wordt uitstekend begeleid door Aleš Kanka op de piano en in het lied ‘Herbst’ (hier onterecht aangeplakt bij de cyclus Der Mensch und sein Tag) wordt hij bijgestaan door een strijktrio.


Victor Ullmann
Songs
Petr Matuszek bariton
Aleš Kanka piano, Pavel Eret viool, Libor Kanka altviool, Vladan Kocí cello
Supraphon SU 3284-2 231